GroenLinks doet mee in de provincie, maar niet in het waterschap. Daar steunen we Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

D66 en Volt steunen Water Natuurlijk eveneens. We hebben ervoor gekozen om in de waterschappen onze krachten te bundelen, zodat we samen sterker staan.

  • Ook een groot aantal groene organisaties steunen Water Natuurlijk, waaronder Het Drents Landschap, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten.
  • Onder andere Laura Bromet van onze Tweede Kamerfractie, Marjan Minnesma van Urgenda en Jan Terlouw zijn ambassadeurs van Water Natuurlijk

Heeft Water Natuurlijk één lijst voor Drenthe?

Nee, het ligt iets ingewikkelder. De verschillende Nederlandse waterschappen overlappen niet met de provincies. In Drenthe zijn er vier waterschappen: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s

Op je stempas staat voor welk waterschap jij mag stemmen

  • GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. (lijst 1) zijn onder andere Esmee Pater (nr 6), Aniek Wierstra (nr 11) en Eildert Noorda (nr. 15). De PvdA in Overijssel steunt Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.
  • GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Vechtstromen (lijst 1) zijn bonder andere Anieke Kranenburg (nr. 1),  Anja ter Harmsel (nr. 10) en Jerry Stoker (nr. 17). De PvdA in Overijssel steunt Water Natuurlijk Vechtstromen
  • GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Noorderzijlvest (lijst 1) zijn onder andere Jeroen Niezen (nr.2), Arie van Wijk (nr.3), en Lidwien Martens (nr.6).
  • GroenLinksers op de lijst Water Natuurlijk Hunze en Aa's (lijst 1) zijn onder andere Joke Leenders (nr.2) en Rianne ten Veen (nr.6).

Maak Water Natuurlijk weer de grootste partij in het waterschap. Dan is Water Natuurlijk als eerste aan zet om de onderhandelingen te beginnen.

Kleur ook het waterschap groen: Stem Water Natuurlijk. Kan gewoon!

Voor meer vrouwen in de politiek: Stem op een vrouw!

Waterscahppen in Drenthe
Waterschappen in Drenthe

Afbeelding: Janwillemvanaalst, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0&gt;, via Wikimedia Commons

Stem Water Natuurlijk