Ik ben Fenna Bolding, ben opgegroeid in Drenthe, vertrok voor studie naar Groningen en daarna voor werk naar de Randstad. Daar was ik landelijk actief betrokken bij het ontstaan van Groen Links. Ik was van 1986 tot 1995 lid van de Eerste Kamer, destijds de jongste en de enige vrouw in het Seniorenconvent. Samen met Bas de Gaay Fortman en Joop Vogt vormde ik de eerste fractie van Groen Links in Den Haag. 

Na m’n negen Haagse jaren bleef ik actief betrokken bij leefbaarheidsvraagstukken, nieuwe zorgconcepten, inclusie, diversiteit en nieuwe democratie. Ik verhuisde in 1999 terug naar Drenthe, naar Hooghalen en heb me de afgelopen jaren vooral binnen m’n werk ingezet voor een betere wereld (ik werk als adviseur bij CMO STAMM, kenniscentrum en adviesbureau voor de sociale sector). Naast m’n werk was ik o.a. actief als voorzitter van de stichting die multiculturele ontmoetingsdiners organiseerde in de voormalige Kassen van Jan Voortman in Oranje. 

M’n bevlogenheid en betrokkenheid zet ik de komende periode graag in voor het verder versterken van Groen Links. Steeds meer mensen verlangen naar een samenleving die sociaal is en duurzaam, met ruimte voor ambitie en initiatieven van onderop, brede welvaart voor iedereen en meer perspectief voor jongeren. Daar hebben we een sterk GroenLinks voor nodig.