Het nemen van verantwoordelijkheid is voor mij een belangrijke motivatie om mee te gaan besturen. Juist in deze tijd waarin duurzaamheid en de energietransitie in zo ongeveer alle programma’s doorklinken. Het zal niemand verbazen dat ik heel blij ben om dat te kunnen doen in een college met het groenste coalitieprogramma ooit. Ik wil me de komende vier jaar met name inzetten om jongeren in en voor Drenthe te behouden. Daarvoor is het nodig om voorzieningen op peil te houden, te zorgen voor goede opleidingen en banen en voldoende betaalbare woningen te hebben. Daar lever ik graag een bijdrage aan.

  • Water (incl. klimaatadaptatie en -mitigatie)
  • Sociale agenda en vitaal platteland
  • Wonen
  • Waterschappen
  • Regio Groningen-Assen
  • Zorg en welzijn
  • Vergunningen
  • RUD en Prolander (eigenaarsrol)
  • Communicatie