Deze woorden van de filosofe Hannah Arendt inspireren Joke Bakker nog steeds. ‘Ik ben inmiddels 75 jaar oud en woon vanaf 2000 in Emmen. Sinds 2003 ben ik betrokken bij GroenLinks, eerst via de steunfractie in Emmen en sinds 2015 als voorzitter van het bestuur van GroenLinks Zuidoost Drenthe. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik mijn praktijkervaringen over de positie van inwoners politiek wil vertalen. Ik herken in het verkiezingsprogramma de onderwerpen van de Brede Welvaart in relatie tot mijn ambitie.’