Ria heeft een ruime werkervaring op het gebied van administratie, boekhouding en thuiszorg. Naast betaald werk, is ze ook altijd actief gebleven als vrijwilliger. Ze is zich steeds meer gaan richten op de thema’s leefbaarheid, zorg, participatie en het VN-verdrag. Voor Ria is dat een manier om er aan bij te dragen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen binnen de samenleving. De afgelopen jaren was ze onder meer voorzitter van een wijkforum en secretaris van de Participatieraad Assen.

Ria vindt het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren om respect te hebben voor elkaar en voor de natuur. Naast ambassadeur van Nederland Schoon, was ze daarom actief in de organisatie en uitvoering van natuurspelweken, zwerfvuilacties, etc.

Ria wil stimuleren dat mensen zich betrokken voelen bij het werk van de provincie en dat politiek laagdrempelig moet zijn. Dat is voor haar een extra reden om met veel plezier en inzet aan de slag te zijn binnen de nieuwe fractie van GroenLinks Drenthe!

Kandidatencommissie GroenLinks Drenthe:
"What you see, is what you get. Dat is wat ons aanspreekt. Ria is authentiek en écht en dat zal kiezers aanspreken. Ze heeft een actief netwerk en is een verbinder. De cursus vrouwen in de politiek is voor haar het aanjaagmoment geweest. Ria is het type mens van gewoon en begrijpelijk taalgebruik. Met de voeten in de klei laat zij zichzelf zien met de volgende woorden: Veerkracht.......eigenwaarde.......zelfreflectie"

Dossiers:

  • Cultuur
  • Evenementen
  • Vrijetijdseconomie
  • Zorg & welzijn
  • Arbeidsmarkt & onderwijs
  • Bibliotheken
  • Drents debat
  • Samenwerkend Drenthe
  • Veranderende samenleving