Verkiezingsprogramma 2019-2023

Tijdens de ledenvergadering op 1 december 2018 is naast de kandidatenlijst onder meer het verkiezingsprogramma 2019-2023 van GroenLinks Drenthe voor de Provinciale Staten vastgesteld.

Klik hiernaast onder "Meer lezen" om het definitieve verkiezingsprogramma 2019-2023 te downloaden.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Drenthe rust op drie pijlers: een stevige klimaatagenda, investeren in landschap en natuur, en kiezen voor fiets en openbaar vervoer. Als speerpunten zijn benoemd:

  1. Drenthe is in 2030 klimaatneutraal; dit betekent veel en forse inspanningen;
  2. Meer wind- en zonne-energie, samen met bewoners en met compensatie voor lagere inkomens;
  3. Transferia voor personen- en vrachtauto’s ontwikkelen in stadsranden;
  4. Als Groene Koploper investeert Drenthe in duurzame werkgelegenheid;
  5. Extra impuls voor net Natuur Netwerk Nederland en veel meer groen in de bebouwde omgeving;
  6. Chemische bestrijdingsmiddelen, antibiotica en kunstmest (dus ook lelieteelt) afbouwen;
  7. Alle ruimte voor biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt;
  8. De subsidie aan Groningen Airport Eelde stopt vanwege CO2 voetafdruk, geluidshinder en natuur;
  9. Meer investeren in fietssnelwegen en openbaar vervoer en minder in autowegen;
  10. Transities (energie, vervoer, landschap) worden vormgegeven door overheveling van budgetten: minder voor autowegen en meer voor fietssnelwegen, minder voor landbouw en meer voor natuur en landschap, minder voor fossiele energie en meer voor duurzame energie.