Het campagneteam is geformeerd: Menno Dankaart, Laura de Olde, Sam Pormes en André Staas gaan er keihard tegenaan. De nulversie van het campagneplan ligt klaar. Samen met onze lokale afdelingen willen we komen tot een knettermooi plan en een spetterende uitvoering daarvan. Met daarin en belangrijke rol voor onze fracties in raden en Staten.

We gaan campagne voeren op basis van onze kernwaarden: eerlijk delen, empathie en duurzaamheid. Dit maakt ons echt anders, beter, dan onze concurrenten van PvdA, D66, SP en PvdD. Op basis van stembusanalyses en sociale kaarten weten we waar en waarmee we onze pijlen gaan richten.

De campagne richten we niet alleen op vijf zetels en een gedeputeerde; ook de vitalisering en het vinden en binden van leden zijn doelen. Leunend op een sterk landelijk merk kleuren we de campagne zo lokaal mogelijk in: we gaan voor herkenning en erkenning.

De campagnespeerpunten liggen nog niet vast; die gaan we, passend in het landelijke verhaal, tijdens creatieve sessies en in nauw overleg met onze lokale afdelingen vastleggen.

De verkiezingen PS2023 zijn een belangrijk moment om het kabinet-Rutte IV een beoordeling te geven. Daarnaast om ervoor te zorgen dat de regerende partijen in de Eerste Kamer opnieuw geen meerderheid krijgen. Ze vallen samen met de Waterschapsverkiezingen: dan kiezen we of we de waterstand laten bepalen door de landbouw (water wegpompen) of de woonwijken en de natuur (water goed op peil houden).

Huis-aan-huis is en blijft de backbone van onze campagne, naast de inzet van digitale middelen. Daar blijven we in investeren. Op dus naar veel stemmen, een toestroom van nieuwe vrijwilligers en een superactieve afdeling!