De leerlingen gaven dit feestelijke moment de provinciale bestuurders een verjaardagskaart, met hierop de handtekeningen van zowel de leerlingen van de Zuid-Wester als de leden van de Jongeren Adviesraad Drenthe. Ook gaven ze de SDG vlag aan de bestuurders. De jongeren laten hiermee op symbolische wijze zien dat zij de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen steunen. Het gaat immers over hún toekomst.

Drenthe is eerste SDG provincie

Naar aanleiding van een motie van ons GroenLinks statenlid Ria Haan, mag Drenthe zich nu de eerste SDG provincie noemen. Op 13 juli 2021 zetten gedeputeerde Tjisse Stelpstra en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma hun handtekening onder de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De provincie Drenthe heeft deze doelen gekozen als kompas voor beleidsontwikkeling.

SDG Action Days

Op 25 september 2015 zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame werelddoelen afgesproken.  Deze doelen moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De VN roept niet alleen de overheid, maar ook inwoners en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen.

Elk jaar vinden er rond 25 september de zogenoemde “SDG Action Days” plaats, waarbij door het hele land activiteiten georganiseerd worden om extra aandacht te vragen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Naast de feestelijke bijeenkomst op het provinciehuis in Assen, wordt op 24 en 25 september een vlaggenactie georganiseerd. Door op deze dagen massaal de SDG-vlag te hijsen, tonen organisaties, gemeenten, bedrijven, scholen en de overheid dat ze deel uitmaken van deze mondiale beweging.