In de provincie Drenthe start in maart de training van ProDemos over “Politiek in de provincie Drenthe”. Er zijn zoveel geïnteresseerden en aanmeldingen voor deze training, dat er meerdere trainingen gegeven gaan worden. De werkgroep “Inclusieve Staten” gaat ervan uit dat door deze trainingen, veel inwoners gemotiveerd worden om bij een politieke partij aan te sluiten en/of zich kandidaat stellen voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen in het voorjaar van 2023. 

Maar wat is diversiteit en inclusie? Diversiteit is dat in elke groep, een mix van mensen van verschillende afkomst of gender aanwezig is (verschil in leeftijdsopbouw, man/vrouw verhouding, opleidingsniveau, afkomst, gender, geloof). Maar deze groep is pas inclusief als men elkaar respecteert op dat verschil, naar elkaar luistert, met elkaar in dialoog gaat, samenwerkt en elkaar door alle achtergronden heen versterkt.

Je zou het kunnen vergelijken met een feest. Als hier alleen mensen van je eigen afkomst aanwezig zijn, is het weinig divers. Als er mensen van verschillende afkomst aanwezig zijn, is het divers. Maar als al die verschillende mensen zich met elkaar verbinden en luisteren, dan is het pas inclusief. Dus we spreken met elkaar, draaien verschillende muziek en ons buffet bestaat uit allerlei verschillende hapjes.

Ook GroenLinks streeft naar diversiteit en inclusiviteit in onze eigen partij. Als onze partij een betere afspiegeling van onze maatschappij is, zullen er nieuwe inzichten besproken worden. GroenLinks streeft dan ook naar een partij, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt, waarin verschillende perspectieven worden gezien en gewaardeerd, waarin er kritisch wordt gekeken naar de bestaande normen en machtsstructuren en waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld op basis van wederzijds respect. Zo zullen meer inwoners zich in GroenLinks herkennen en er hopelijk meer betrokkenheid bij onze partij en in onze samenleving komt.

Om onze partij en onze verkiezingslijsten inclusiever te maken, is het van belang dat we daar samen aan werken. Contact zoeken met verschillende groeperingen in de maatschappij, met elkaar in dialoog gaan en samen gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ben je geïnteresseerd in het werk van onze fractie en wil je met ons meedenken? Neem dan contact met ons op, dan gaan we samen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij hopen volgend jaar op een inclusieve lijst voor de fractie van GroenLinks Drenthe.