Ook op provinciaal niveau zijn de SDG’s belangrijk. Statenlid Ria Haan van GroenLinks heeft daarom in de Provinciale Statenvergadering van Drenthe een motie hierover ingediend. Hierin vraagt zij de provincie Drenthe om zich aan te melden als deelnemer van de campagne van SDG Nederland. Zij deed dit op 7 juli tijdens de bespreking van de voorjaarsnota en na goed overleg met Anita van Noord (SDG Noord-Nederland).

De verantwoordelijke gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft als reactie laten weten dat Gedeputeerde Staten de motie direct zal overnemen en uitvoeren. Op 13 juli hebben de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en Gedeputeerde Tjisse Stelpstra de SDG-verklaring daadwerkelijk ondertekend. Drenthe is hiermee de eerste SDG-provincie in Nederland!

Ria vertelt: ‘Voor het uitvoeren van deze motie is het belangrijk dat bij het ontwikkelen van toekomstig beleid en uitvoering, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad worden gebruikt. De zeventien SDG’s zijn erop gericht om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. ‘De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn gestart in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Dit zijn zeker ook provinciale uitdagingen. Vorig jaar juli hebben we in Provinciale Staten de motie “Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel na corona” aangenomen. Onze GroenLinks fractie vindt dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet alleen in crisistijd, maar altijd moeten worden gebruikt.