In deze agenda worden Europese kansen en middelen beschreven , hoe we onze Drentse doelen nog beter kunnen behalen. GroenLinks vindt dit een duidelijke agenda, doelstellingen en thema’s worden helder aangegeven. Belangrijk is het om als Drenthe zichtbaar te zijn in Europa, maar ook hoe wij als provincie voordeel kunnen halen uit Europese samenwerking. 

Door deze agenda is er volop aandacht zijn voor veel hoofdthema’s: energie, klimaatadaptatie,  digitalisering, landbouw en natuur, economie, mobiliteit en infrastructuur. 

GroenLinks vindt dat er naast de genoemde thema’s, ook aandacht moet zijn voor sociale thema’s en dient daarom een amendement van de PvdA mede in. Hierin wordt gevraagd om als extra thema “sociale pijler” toe te voegen.  Vooral in de zorg en onderwijs liggen hierbij veel kansen . Dit amendement is in de vergadering aangenomen.

Natuurlijk hebben wij voor deze Drentse Europa agenda gestemd.