Het actieplan, getiteld "Samen bouwen aan een duurzaam Drenthe, een actieplan voor de toekomst?", stelt concrete maatregelen voor op het gebied van Klimaat, Natuur, Gezonde Leefomgeving, Stikstof, Wonen en Vitale Voorzieningen in de niet-stedelijke gebieden.

Onze fractie verwelkomt het motto van het huidige college, "In Drenthe doen we het samen", en heeft daarom aangedrongen op het creëren van draagvlak en een constructief debat met een open dialoog. GroenLinks is er klaar voor om samen de grote uitdagingen aan te gaan waarmee onze provincie wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, groeiende verschillen in welvaart, de schaarste van ruimte, en de gespannen maatschappelijke verhoudingen.

We willen de nadruk leggen op het feit dat een mooi motto niet voldoende is. Daarom dagen we de nieuwe coalitie uit om hun plannen verder uit te werken en concrete stappen te nemen. Ons actieplan is niet alleen een uitdrukking van kritiek, het is een aanzet tot actie en we zijn benieuwd naar de reactie van het nieuwe bestuur.

We roepen iedereen in Drenthe op om ons in deze uitdaging te steunen. Samen kunnen we werken aan een duurzamere toekomst voor Drenthe. De dialoog is geopend, dus wij horen graag jullie ideeën en suggesties. "Niet praten maar doen" was nog nooit zo belangrijk voor de toekomst van Drenthe.