De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde (GAE), waaronder de provincie Drenthe, hebben het Drents Parlement misleid door een veel te rooskleurige voorstelling te geven van de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van Groningen Airport Eelde. Dit blijkt uit het recent verschenen rapport De toekomst van Groningen Airport Eelde van de Noordelijke Rekenkamer. Het rapport laat zien dat de luchthaven alleen kan blijven bestaan met forse regionale overheidssubsidies en dat een luchthaven van deze omvang niet levensvatbaar is. ‘Het sentiment “wij willen een luchthaven” voert de boventoon’, aldus fractievoorzitter Sam Pormes. ‘De luchthaven roept dat ze belangrijk is voor Noord-Nederland en de provincie neemt dat klakkeloos over en onderzoekt dat niet, ondanks dat ze een onderzoeksplicht heeft.’

Voor GroenLinks Drenthe is dit aanleiding voor een Drentse Parlementaire enquête, wat een novum zou zijn. Maar de ernst van de conclusies van het rapport is er dan ook naar. Daarnaast dringt GroenLinks opnieuw aan op stopzetting van het vliegverkeer en op een studie naar een nieuwe bestemming van het gebied, die wél rendeert. ‘Jaar in jaar uit pleiten wij hier al voor’, stelt Pormes. ‘Er hebben zich drastische ontwikkelingen voorgedaan, in het bijzonder de klimaatontwrichting. Die wordt deels veroorzaakt door vliegverkeer. Nooit is serieus gekeken of doorgaan met GAE wel verstandig is. Telkens zijn ons luchtkastelen voorgehouden, opgeleukt met onvolledige informatie. Wij willen hier nu echt mee stoppen, niet alleen vanwege het klimaat, maar ook om bedrijfseconomische redenen.’

In de woonvisie Iederveen, ontwikkeld door het bureau Vitastruct, wordt een solarpunk type woonwijk met kleinschalige bedrijvigheid voorgesteld met veel groen, wateropvang, houtskeletbouw huizen, 30% sociale huur en tiny houses. De visie sluit volgens GroenLinks Drenthe goed aan bij de ambitie om van het vliegveld een GroenStad te maken en de presentatie ervan werd door burgers zeer positief ontvangen.

Plattegrond woonvisie Iederveen
Plattegrond van woonvisie groenstad Iederveen

GroenLinks Drenthe ziet het stopzetten van het vliegverkeer als een kans om het gebied rondom Groningen Airport Eelde een nieuwe invulling te geven. Onlangs heeft de partij het initiatief genomen om een woonvisie genaamd "Iederveen" te ontwikkelen, die is opgesteld door een onafhankelijk bureau. Tijdens de presentatie van deze visie bij een bewonersbijeenkomst is gebleken dat er veel interesse bestaat in woningen op de plek van het vliegveld. GroenLinks Drenthe pleit daarom voor de aanleg van een maatschappelijk en financieel renderend woongebied op het terrein van het vliegveld.

GroenLinks Drenthe roept de provincie Drenthe op om haar verantwoordelijkheid te nemen en het voortouw te nemen in de ontwikkeling van een nieuwe bestemming voor het terrein van Groningen Airport Eelde. "De provincie heeft jarenlang vastgehouden aan de luchthaven zonder serieus te kijken naar alternatieven", aldus Pormes. "Het is tijd om een nieuwe koers te varen en te investeren in een duurzame toekomst voor de regio."