Zowel de fractie, provinciaal bestuur als de kandidatencommissie waren hiervan niet op de hoogte, terwijl in de kandidatenprocedures nadrukkelijk gevraagd wordt naar betrokkenheid bij rechtszaken. We zijn teleurgesteld dat deze informatie niet eerder door Sam met de fractie is gedeeld. Nu niet, maar ook niet in het voortraject, terwijl daar genoeg gelegenheid voor is geweest. Hiermee is het vertrouwen in Sam, en de basis voor een goede samenwerking, geschonden.

Zowel de fractie als het bestuur vonden het erg belangrijk om ruimte te bieden aan Sam om zijn kant van het verhaal te vertellen. Wij hadden dit graag direct met Sam besproken, maar ondanks vele pogingen zijn we er niet in geslaagd gelijk contact met hem te krijgen. Zodra Sam weer bereikbaar was, is er regelmatig contact geweest tussen Sam en de fractie over de ontstane situatie.

Deze gesprekken hebben er niet voor gezorgd dat het vertrouwen is hersteld en de fractie kan dan ook niet anders dan het vertrouwen in Sam opzeggen. Het provinciaal bestuur is in het hele proces betrokken geweest en staat ook pal achter de fractie. De fractie heeft Sam meermaals verzocht om zijn zetel, zoals afgesproken in de kandidatenprocedure, weer beschikbaar te stellen aan GroenLinks. We vinden het erg jammer dat hij daartoe niet bereid is en besloten heeft om als niet-partijgebonden Statenlid door te gaan. Sam heeft zijn lidmaatschap bij GroenLinks opgezegd. Hoewel we beide beslissingen enorm betreuren, bedanken we Sam voor zijn inzet voor GroenLinks de afgelopen jaren.

Vanaf heden is Mira Hamraoui de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Drenthe. Samen met de overige leden van de fractie kijkt ze er naar uit om de komende jaren het sociale, groene en progressieve geluid te laten klinken in het Drentse Parlement!

 

Mira Hamraoui Statenfractie GroenLinks Drenthe

Fenna Bolding Voorzitter GroenLinks Drenthe