GroenLinks Drenthe wil dat de provincie het water in de Drentsche Aa beter beschermt. Wij vinden schoon water erg belangrijk. Ons commissielid Benide Bolumba heeft de provincie gevraagd om goed te luisteren naar de adviescommissie die tips gegeven heeft om de kwaliteit van het water te verbeteren.

Helaas zijn veel partijen in de Provinciale Staten het niet met ons eens. De BBB ontkent dat er een probleem is en ziet medicijnresten als het grote probleem. Voor JA21 is het niet nodig om uit voorzorg maatregelen te nemen, want mogelijke gezondheidseffecten zijn niet benoemd. Sterk Lokaal vindt dat de er geen sprake mag zijn van dwang en dat ondernemers in het gebied die last hebben van beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld minder opbrengsten op een akker) daar een vergoeding voor moeten krijgen. Volgens de PVV kun je alles zuiveren en zijn er dus helemaal geen maatregelen nodig.

Even een stukje geschiedenis. In het water van de Drentsche Aa worden al jaren te veel vervuilende stoffen gevonden worden. Dat komt vooral door het gebruik van landbouwgif. Maar ook door chemische middelen en medicijnen die in het verstedelijkt gebied en de industrie gebruikt worden. De Drentsche Aa is een beschermd natuurgebied. Daarvoor gelden meer regels dan voor andere gebieden. De provincie heeft in 2023 een commissie gevormd om advies te geven over het beschermen van de drinkwaterkwaliteit in en de waterkwaliteit in het algemeen.

Op 27 oktober 2023 is het rapport van de commissie verschenen. Daarin staan negen aanbevelingen om de waterkwaliteit beter te beschermen, zoals:

  • Niet alleen vrijwillige maatregelen, maar ook verplichtingen opleggen aan inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld spuitvrije zones maken en verbieden om bepaalde stoffen op de Drentsche Aa te lozen;
  • Neem (drink)waterkwaliteit op in de stikstofaanpak (het Drents Programma Landelijk gebied);
  • Meer toezicht en handhaving;
  • Strijden voor het aanscherpen van toelatingsbeleid voor landbouwgif;
  • Zorgen dat stedelijk rioolwater niet in het grond- en oppervlaktewater terecht komt;
  • Stel een drinkwatercommissaris aan!

Gedeputeerde Meeuwissen heeft in de commissievergadering van 6 maart toegegeven dat overheden een zorgplicht hebben voor schoon drinkwater. Zij ziet ook in dat de aanpak tot nog toe niet geleid heeft tot een echt schoon drinkwatersysteem. Het college van Gedeputeerde Staten ziet volgens Meeuwissen in dat het nodig is om meer stappen te nemen. Daarom sluit ze meer dwang vanuit de provincie niet uit.

Dat het college inziet dat er iets moet veranderen, vinden we een belangrijk signaal. Wat ons betreft gaat het nog niet snel genoeg. En het vergoeden van schade aan ondernemers? Daar was Benide heel duidelijk over in de vergadering: Als we goede dingen willen bereiken, hoeven we niet altijd maar ‘schade’ te vergoeden. De vervuiler moet gewoon betalen. Voor dingen die niet vanzelf opgelost worden, moet je als provincie gewoon ouderwets regels stellen en handhaven!