Impulsteam Wonen

In 2020 werd de Drentse Woonagenda vastgesteld. Hierin staat onder meer dat de provincie Drenthe aan de hand van een aantal instrumenten gemeenten en woningcorporaties stimuleert om bouwplannen van de grond te krijgen. Initiatiefnemer is GroenLinks gedeputeerde Hans Kuipers. ‘Een van de instrumenten is het Impulsteam Wonen’, vertelt hij. ‘Dit team van experts ondersteunt gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en bewoners bij het ontwikkelen van bouwplannen. Met tienduizend woningen erbij sluiten vraag en aanbod straks echt beter op elkaar aan. Met als gevolg dat je sneller een woning hebt en dat die beter betaalbaar is.’

Adviseren en ondersteunen

De Woonagenda richt zich niet alleen op woningen, maar ook op de woonomgeving. ‘Of het nu gaat om een complete woonwijk of een “knarrenhof” voor tien ouderen, het Impulsteam helpt initiatiefnemers om de bouw op gang te brengen. Sommige gemeenten hebben te kampen met capaciteitsproblemen of hebben de juiste expertise niet in huis. Het Impulsteam helpt ze dan vanuit haar trekkersrol en adviseert en faciliteert daarbij waar en wanneer mogelijk.’

Al vijftig wooninitiatieven

Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen weten de weg naar het Impulsteam steeds beter te vinden. ‘We tellen onderhand zo’n vijftig wooninitiatieven, waarbij het Impulsteam betrokken is. Het gaat hierbij om bouwplannen voor rijtjes huizen voor woningcorporaties, maar ook om bewonersinitiatieven voor wooncoöperaties. Daarnaast om onderzoek naar bouwlocaties en het ontwikkelen van gemeentelijke woonvisies.’

Zo draagt de provincie Drenthe met de Drentse Woonagenda en via het Impulsteam Wonen bij aan meer en beter betaalbare woningen en een fijne woonomgeving. Een mooi voorbeeld van hoe GroenLinkse woorden concreet vorm krijgen in daden, ook op “rood” gebied.