MAILTJE van HANS

2020: werk aan de winkel in Drenthe!

Het nieuwe jaar gaan we vol vaart van start. Ik ben nu een half jaar gedeputeerde namens GroenLinks met de portefeuilles water en klimaatadaptatie, vergunningen, sociale agenda en wonen.
 

Voor 2020 staan een paar mooie stappen in (o.a.) mijn portefeuille op stapel: het met Provinciale Staten invullen van de Investeringsagenda van € 50 miljoen die we hebben aangekondigd in ons coalitieakkoord. De vaststelling van zowel de Sociale Agenda als de Drentse Woonagenda waarbij we samen met gemeenten en partners de regionale en bovenlokale problemen te lijf gaan. Samen met waterschappen en gemeenten zetten we actie op droge zomers en heftige neerslag door risicobeelden te vertalen naar uitvoering. 

Kortom: genoeg plannen van het nieuwe college die dit jaar omgezet gaan worden naar concrete acties.

Ik wens iedereen het beste toe in 2020 en zal jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte blijven houden van mijn ervaringen!