Heikel punt was het feit dat de provincie in dit plan vasthield aan de maximumsnelheid van 80 km/u. Dit terwijl de omwonenden, belangenverenigingen en betrokken gemeenten veelal aan hebben gegeven dat zij graag de maximumsnelheid naar 60km/u willen bijstellen.

Uiteraard gingen wij er tot de tanden bewapend in vandaag, maar wij kregen bijval uit onverwachte hoek. Vrijwel unaniem vond Provinciale Staten dat de maximumsnelheid naar 60 km/u zou moeten. En dat is uiteraard goed nieuws! Want ook al is het maar een stuk van 2,5 kilometer: het helpt wel weer tegen geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Hoe nu verder? Omdat dit inpassingsbesluit een ruimtelijke ingreep is moet er voor de verlaging van de snelheid nog een verkeersbesluit volgen. De gedeputeerde komt binnenkort met een voorstel naar de staten en daarna volgt dan de bijstelling!